Μειωμένοι οι έλεγχοι της Αστυνομίας για το κάπνισμα το 2016, εντατικοποίηση συστήνει ο Γενικός Ελεγκτής

Σημαντική μείωση κατέγραψαν το 2016 τόσο οι έλεγχοι από την Αστυνομία για εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την απαγόρευση του καπνίσματος στους σχετικούς με την απαγόρευση χώρους, όσο και οι καταγγελίες για παραβιάσεις της εν λόγω νομοθεσίας, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για την Αστυνομία για το έτος 2016 η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα όπως σημειώνει στην Έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία, σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής του Αρχηγείου, κατά την περίοδο 1.1-31.12.2016, διεξήχθησαν από μέλη της Αστυνομίας 27.520 έλεγχοι σε σχέση με 35.180 το 2015, από τους οποίους προέκυψαν τελικά 3.023 καταγγελίες  σε σχέση με 7.827 το 2015. Αύξηση ωστόσο σημείωσε ο αριθμός των υποθέσεων για τις οποίες ανοίχτηκε ποινικός φάκελος σε 134 το 2016 από 24 το 2015.

Στην Έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία υποδεικνύει ότι όπως προκύπτει και από τα παραπάνω στοιχεία, οι έλεγχοι για το κάπνισμα παγκύπρια έχουν μειωθεί συγκριτικά με το 2015 ενώ έχει μειωθεί και ποσοστιαία ο αριθμός καταγγελιών σε σχέση με τον αριθμό των ελέγχων, για όλες τις Επαρχίες.

Συστήνει ως εκ τούτου προς την Αστυνομία εντατικοποίηση των μέτρων για έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας για το κάπνισμα και οι έλεγχοι να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.

Σύμφωνα πάντα με την Έκθεση ο Αρχηγός Αστυνομίας ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι έχουν δοθεί εκ νέου οδηγίες, τόσο στους Υπεύθυνους των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλημάτων, όσο και στους Υπεύθυνους Αστυνομικών Υπαίθρου όλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων, όπως εντατικοποιήσουν τους ελέγχους για το κάπνισμα.

Και επίσης ότι στις 23.3.17 έχει αποστείλει εγκύκλιο στους Αστυνομικούς Διευθυντές/Διοικητές, με την οποία αναλύονται οι πρόνοιες της αναθεωρημένης νομοθεσίας του 2017 και καλεί τα μέλη της Αστυνομίας να την εφαρμόζουν πιστά.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο του 2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο του 2009 (Ν.89(Ι)/2009), από την 1.1.2010, απαγορεύεται το κάπνισμα από οποιοδήποτε πρόσωπο σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος, όπως καθορίζεται στη νομοθεσία, εξαιρουμένων των ανοιχτών εξωτερικών ή εσωτερικών του χώρων.

Η ευθύνη βαραίνει, εκτός από τον καπνιστή, και το άτομο το οποίο έχει την ευθύνη του χώρου απαγόρευσης του καπνίσματος στον οποίο διαπιστώνεται η παράβαση, εκτός εάν αποδείξει ότι έλαβε όλα τα λογικά μέτρα που απαιτούνται για την αποτροπή του καπνίσματος στο χώρο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Πίνακες Αδικημάτων και Προστίμων) Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Π. 15/2010), πρόσωπο το οποίο καπνίζει σε χώρους όπου το κάπνισμα απαγορεύεται και πρόσωπο που έχει την ευθύνη για χώρο απαγόρευσης καπνίσματος στον οποίο διαπιστώνεται παράβαση, υπόκειται σε εξώδικο πρόστιμο ύψους €85, ενώ σε περίπτωση καταδίκης, σύμφωνα με τον υπό αναφορά Νόμο, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €2.000.

 

 

ΚΥΠΕ

Pafos Daily

Αποσκοπούμε στην 24ωρη έγγυρη ενημέρωση σας.