Αιμοδοσία στην Χλώρακα για ενίσχυση του Γ.Νοσοκ Πάφου

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας και όλοι οι οργανωμένοι φορείς της Κοινότητας σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος του Γ. Νοσοκ. Πάφου προγραμματίζουν εθελοντική αιμοδοσία:
Παρασκευή 1/12/17, ώρα 16:00 – 19:00.
“Το αίμα είναι ζωή”!.

Δώστε αίμα, δώστε ζωή με το αίμα σας

Pafos Daily

Αποσκοπούμε στην 24ωρη έγγυρη ενημέρωση σας.