Πως και που μπορείς να καταγγείλεις κακοποιηση ζωων- ΌΛΑ τα στοιχεία.

·        Πού μπορώ να καταγγείλω την κακοποίηση ζώων;

 Σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο περί Ευημερίας και Προστασίας των ζώων (Άρθρο 46/1, 1994-2002),  Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του νόμου  είναι:

–         Οι κατά τόπους Επαρχιακές Κτηνιατρικές υπηρεσίες και

–         Η αστυνομία, ξεχωριστά ή σε συνεργασία.

–   Κοινοτική Αστυνόμευση

Εάν επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με ένα από τα επαρχιακά κτηνιατρικά γραφεία, τότε κοινοποιήστε τη καταγγελία σας στο animal.health@vs.moa.gov.cy 

και στο info@cva.com.cy 

 Αυτό σημαίνει ότι:

1.      Οι επιθεωρητές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών μπορούν να ερευνήσουν ένα περιστατικό κακοποίησης ή παραμέλησης ζώου και να δώσουν την απαραίτητη καθοδήγηση στον πολίτη που παραβαίνει τον νόμο (για το πώς να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του ζώου).

Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού,οι Υπηρεσίες αυτές συνεργάζονται με την Αστυνομία για παραπομπή του παραβάτη στο δικαστήριο .

2.      Εάν καταγγείλετε περιστατικό κακοποίησης ζώου στην Αστυνομία και η Αστυνομία δεν είναι σε θέση να παράσχει στον παρανομούντα ενημέρωση για τις σωστές συνθήκες διαβίωσης των ζώων, τότε πρέπει να απευθυνθεί   ( η αστυνομία)  στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

 ·        Μπορεί η «Φωνή για τα ζώα της Κύπρου» να εξετάσει περιστατικό κακοποίησης ζώου;

 Η «Φωνή για τα ζώα της Κύπρου» αλλά και οι φιλοζωικές οργανώσεις, δεν έχουν τη νομική εξουσία ( εκτός και αν είναι μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής Ευημερίας Ζώων ) να διερευνούν ή να εμπλακούν σε περιστατικό κακοποίησης ζώου.

Εντούτοις, μπορεί να προσφέρουν πληροφορίες και υποστήριξη στους πολίτες.

Εάν δεν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η «Φωνή για τα ζώα της Κύπρου» μπορεί να καταγγείλει το περιστατικό στα  Επαρχιακά Γραφεία, χωρίς να αναφέρει το όνομά σας.

Εντούτοις, θα χρειαστούμε τα στοιχεία σας για να σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της καταγγελίας, αλλά και για τα αρχεία μας.

 Για τις καταγγελίες σας επικοινωνήστε στο

info@cva.com.cy

 Σε περίπτωση άμεσης κακοποίησης του ζώου σας (για παράδειγμα,εάν κάποιος σκοτώσει το σκύλο σας ή δηλητηριάσει τη γάτα σας), πρέπει να το καταγγείλετε απευθείας στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:Εάν η καταγγελία γίνει σε αστυνομικό σταθμό, για να ληφθεί σοβαρά η καταγγελία σας και να διερευνηθεί, θα πρέπει να καταγραφεί ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ! 

Οπόταν βεβαιωθείτε γι’ αυτό!

Εάν ο αστυνομικός αρνηθεί να σας βοηθήσει, παρακαλούμε όπως το  αναφέρετε γραπτώς στο Αρχηγό της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου. Η μη παροχή βοήθειας των Αρχών προς τους πολίτες είναι τιμωρητέα (παράβαση καθήκοντος). Εάν δεν θέλετε, και πάλι μπορείτε να το καταγγείλετε στο info@cva.com.cy για τα περαιτέρω.

Εάν γίνετε μάρτυρας κακοποίησης ζώου, ή εάν ακόμη υποπτεύεστε κάτι τέτοιο, ανάλογα με το περιστατικό, μπορείτε να επικοινωνήσετεμε τις αρμόδιες υπηρεσίες (ακολουθεί κατάλογος τηλεφώνων).

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΖΩΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

Pafos Daily

Αποσκοπούμε στην 24ωρη έγγυρη ενημέρωση σας.