Πληροφορίες για όλους τους Αστυνομικούς Σταθμούς της Πάφου.

Αγία Μαρινούδα, Μονή Αγίου Γεωργίου, Κολώνη, Λέµπα, Μούτταλος, Αγία Βαρβάρα, Μονή Αγίου Νεόφυτου, Άγιος Θεόδωρος, Άγιος Παύλος, Αναβαργός, Μονή Ανατολικού, Άρµου, Αχέλεια, Αγρόκτηµα Γεροκηπιάς, Γεροσκήπου, Έµπα, Επισκοπή, Κονιά, Λέµπα, Μαραθούντα, Μέσα Χωριό, Μεσόγη, τοποθεσία Πετρίδια, Πόλη Πάφου, Τάλα, Tρεµιθούσα, Χλώρακας, Κάτω Πάφος.

Τηλέφωνα.: 26806561 ή 26806501-02 Διεύθυνση: Αδιέξοδο παρά της οδού Χαράλαµπου Καλαϊτζή, Τ.Κ. 8035, Πάφος

Αστυνομικός Σταθμός Στρουμπιού
 Κοινότητες και  Περιοχές που αστυνοµεύει:

Μονή Αγίων Αναργύρων, Λετύµβου, Σίµου, Άγιος ∆ηµητριανός, Λουκρούνου, Κάτω Ακουρδάλεια, Πάνω Ακουρδάλεια, Μηλιά, Γιόλου, Μηλιού, Πιταργού, ∆ρύµου, Πολέµι, Θρινιά, Θελέτρα, αγρόκτηµα Σταυρός, Καλλέπεια, Στρουµπί, Κοίλη, Τσάδα, Φύτη, Λάσα, Ψαθί, τοποθεσία Παναγιά, τοποθεσία Μονέρο, Κούρδακας.Τηλέφωνο.: 26814060

Διεύθυνση: Γρηγόρη Αυξεντίου 1, Κάτω Στρουµπί, 8550 Πάφος

Αστυνομικός Σταθμός Κελοκεδάρων
 Κοινότητες και  Περιοχές που αστυνοµεύει:

Άγιος Ιωάννης, Άγιος Νικόλαος, Αρµίνου, Κέδαρες, Κελοκέδαρα, Κιδάσι, Μέσανα,Πραιτώρι, Πραστειό, Σαλαµιού, Μονή Σίντι, Σταυροκόννου, Τραχυπέδουλα, Φιλούσα(Κελοκεδάρων), ∆ασικός Σταθµός Πεύκος της Πέρα Βάσας.Τηλέφωνο.: 26817110

Διεύθυνση: Οδός Βαΐλη 4, Κελοκέδαρα, 8626 Πάφος

Αστυνομικός Σταθμός Πέγειας

∆ήµοι και Κοινότητες που αστυνοµεύει:

Ακουρσός, Κάτω Αρόδες, Πάνω Αρόδες, Πέγεια, Κάθηκας, Κισσόνεργα, Κόλπος Κοραλλίων.Τηλέφωνο.: 26-806350

Διεύθυνση: Μιχαλάκη Κυπριανού 26, Πέγεια, 8560 Πάφος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αστυνομικός Σταθμός Παναγιάς

Κοινότητες και Περιοχές που αστυνοµεύει:

Αγία Μαρίνα, Αγία Μονή, Αγιά, Αµαργέτη, Αναδιού, Αξύλου, Ασπρογιά, Ελεδιό, Βρέτσια, Γαλαταριά, Κανναβιού, Κοιλίνεια, Κρίτου Μαρόττου, Φάλεια, Λαπηθιού, Λεµώνα, Μαµουντάλη, Παναγιά, Πενταλιά, Στατός-Άγιος Φώτιος, ∆ασικός Σταθµός Σταυρού Ψώκας, Χούλου, Μονή Χρυσορρογιάτισσας, Μελαµιού.Τηλέφωνο.: 26817484

Διεύθυνση: Αλώνια 4, Πάνω Παναγιά, 8640 Πάφος

Αστυνομικός Σταθμός Κουκλιών
 Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει:

Άγιος Γεώργιος, Αναρίτα, Κάτω Αρχιµανδρίτα, Πάνω Αρχιµανδρίτα, Κούκλια, Μαµώνια, Μανδριά, Μάρωνας, Μούσερε, Νατά, Νικόκλεια, Σουσκιού, Τίµη, Φασούλα, Φοίνικας, Μονή Αγίου Σάββα, Κέδαρες, Κελοκέδαρα, τοποθεσία Νέα Επισκοπή, αγρόκτηµα Ορείτες.Τηλέφωνο.: 26-812820

Διεύθυνση: Αποστόλου Λουκά 12, Κούκλια, 8500 Πάφος

 

Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς
 ∆ήµοι και Κοινότητες που αστυνοµεύει:

Μονή Αγίας Βαρβάρας, Άγιος Ισίδωρος, Αγία Μαρίνα, Ανδρολίκου, Αππιδάκι, Αργάκα,Γιαλιά, Γουδί, Πόλη Χρυσοχού, ∆ρούσεια, Ευρέτου, Παλιάµπελα, Ζαχαριά, Παχύαµµος,Ίνια, Πελαθούσα, Ιστιντζό, Περιστερώνα, Καραµουλήδες, Πιττόκοπος, Κυνούσα,Προδρόµι, Κρίτου Τέρα, Πωµός, Λατσί (λιµάνι), Σαραµά, Σκούλλη, Λίµνη (µεταλλείο),Στενή, Λυσός, Τέρα, Μακούντα, Φασλί, Μελάδια, Φιλούσα, Μελάνδα, Χόλη, Νέα ∆ήµµατα, Τρεµιθούσα, Νέο Χωριό, Άγιος Μερκούριος, αγρόκτηµα Ποταµός, Μιρµικόφου, αγρόκτηµα Γιόλου, αγρόκτηµα Άγιος Νικόλαος, Υδατοφράκτης Αγίας Μαρίνας, Υδατοφράκτης Αργάκας, Υδατοφράκτης Ποµού, αγρόκτηµα Άγιος Κόνωνας.Τηλέφωνο.: 26-806280

Διεύθυνση: Αγίας Κυριακής 1, Πόλης Χρυσοχούς, 8820 Πάφος

Πήγη: CyprusPoliceNews

Pafos Daily

Αποσκοπούμε στην 24ωρη έγγυρη ενημέρωση σας.