Προϊόντα που απειλούν την υγεία εντοπίστηκαν στην αγορά της ΕΕ, με προειδοποιήσεις και στην Κύπρο

Για 38 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των καταναλωτών και έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα GRAS-RAPEX κάνει λόγο η η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία προειδοποιεί το κοινό ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι τα 38 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
· Τέσσερα (4) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
· Δεκατρία (13) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
· Εννέα (9) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
· Εννέα (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
· Δύο (2) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
· Ένα (1) στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/Α Περιγραφή-Κίνδυνος Φωτογραφία

1
Παιχνίδι όπλο με βέλη και μπαλίτσες, μάρκας Assault, μοντέλο No. AK46, με γραμμοκώδικα 2807040050202800 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη.

2
Πιπίλες, μάρκας Boots, μοντέλα 6269044 και 6269052, με χώρα κατασκευής την Ταϊλάνδη.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της θηλής που αποσπάται από την πιπίλα.

 
3 Παιχνίδι τρενάκι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο No. 265, με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται από το παιχνίδι.

4 Πατίνι, μάρκας POLYMOBIL, μοντέλο PO-GD01, με γραμμοκώδικα 5998273719208 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του χρήστη λόγω ελαττωματικής κατασκευή του πατινιού.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα πιο πάνω προϊόντα, είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διάθεση ή τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

Pafos Daily

Αποσκοπούμε στην 24ωρη έγγυρη ενημέρωση σας.