Επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά που δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ενημέρωσης (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά ακατάλληλα προϊόντα, που δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία, που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας των μέσων ατομικής προστασίας.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405618.

Τα προϊόντα για τα οποία γίνεται λόγος είναι:

1. Γάντια ιππασίας
Γάντια ιππασίας ινδονησιακής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Roeckl Sports, ονομασίας Manchester, με τύπο/αριθμό «Article No: 3301-272; size 9», αρ. παρτίδας παραγωγής #16 και γραμμικό κωδικό 4044791418367, τα οποία εντοπίστηκαν στη Γερμανία.

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθότι περιέχει μέχρι και 8,6 mg/kg Χρώμιο (VI), το οποίο δυνατό να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στον χρήστη.

Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

2. Υποδήματα Ασφάλειας
Υποδήματα Ασφάλειας κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Security Line, με τύπο/αριθμό «ASIO, H4209 , BUTEO, H4211», γραμμικούς κωδικούς «8423268918382 και 842326896425» και κωδικούς παρτίδας «5026VLE και 5025VLE», τα οποία εντοπίστηκαν στην Ισπανία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι η προστασία από μηχανικούς κινδύνους που παρέχεται στον χρήστη είναι ανεπαρκής.

Η αρμόδια αρχή της Ισπανίας ανέκοψε την εισαγωγή του προϊόντος στα σημεία εισόδου του στην χώρα.

Pafos Daily

Αποσκοπούμε στην 24ωρη έγγυρη ενημέρωση σας.