Δ.Παφου: Τίθενται σε λειτουργιά τα αναδυόμενα εμπόδια οχημάτων εντός της ελεγχόμενης περιοχής του εμπορικού κέντρου.

Τίθενται σε λειτουργιά τα αναδυόμενα εμπόδια οχημάτων εντός της ελεγχόμενης περιοχής του εμπορικού κέντρου.

Ο Δήμος Πάφου ανακοίνωσε  ότι αρχίζει από την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 η λειτουργία των αναδυόμενων εμποδίων οχημάτων (bollards) στην ελεγχόμενη περιοχή της Πλατείας Κέννεντυ και του Εμπορικού Παραδοσιακού Κέντρου της πόλης.
Οι προσβάσεις θα είναι ανοικτές από τις 6.00 π.μ. έως τις 9.30 π.μ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 6.00 π.μ., έως τις 10.30 π.μ., κατά τις αργίες.

Πρόσβαση στο χειρισμό των αναδυόμενων εμποδίων έχουν οι πιο κάτω εμπλεκόμενες Υπηρεσίες μόνο :

1. Τροχονομία Δήμου Πάφου
2. Υπηρεσία Πρασίνου & Καθαριότητας Δήμου Πάφου
3. Τροχαία Αστυνομίας Πάφου
4. Πυροσβεστική
5. Νοσοκομείο Πάφου

Για τους μόνιμους κατοίκους , εντός της συγκεκριμένης περιοχής , που διαθέτουν αδειοδοτημένες θέσεις στάθμευσης, θα υπάρξει ξεχωριστή διευθέτηση.

Ο Δήμος Πάφου παρακαλεί όλους τους επηρεαζόμενους όπως συνεργαστούν με τις Δημοτικές Υπηρεσίες για την απρόσκοπτη πρόσβασης και λειτουργία των υποστατικών τους.

Pafos Daily

Αποσκοπούμε στην 24ωρη έγγυρη ενημέρωση σας.